Vytváření nebo úprava aplikací v prohlížeči pomocí PowerApps Studia pro webCreate or edit apps in PowerApps Studio for web

Vytvářejte a upravujte aplikace v PowerApps Studiu pro web, které se otevře v okně prohlížeče ve Windows nebo na jiných platformách.Create and edit apps in PowerApps Studio for web, which opens in a browser window on Windows or other platforms.

PožadavkyPrerequisites

 • Zaregistrujte se do služby PowerApps.Sign up for PowerApps.
 • Microsoft Edge, Google Chrome nebo Internet Explorer 11 na počítači se systémem Windows nebo na počítači MacMicrosoft Edge, Google Chrome, or Internet Explorer 11 on a computer that's running Windows or a Mac.

Otevření PowerApps Studia pro webOpen PowerApps Studio for web

 1. Přihlaste se k powerapps.com.Sign in to powerapps.com.
 2. V levém dolním rohu klikněte nebo klepněte na Nová aplikace.In the lower-left corner, click or tap New app.

  Nová aplikace v levém navigačním panelu

PowerApps Studio pro web se otevře na nové záložce prohlížeče a můžete zde vytvářet a upravovat aplikace stejným způsobem jako v PowerApps Studiu pro Windows.PowerApps Studio for web opens in a new tab in your browser, where you can create and edit apps in the same way as you can in PowerApps Studio for Windows.

Další krokyNext steps

Známá omezeníKnown limitations

 1. Vytvořte připojení.Create a connection.

  Pokud chcete vytvořit připojení ke zdroji dat vyžadujícímu ověřování služby, použijte powerapps.com a potom přidejte připojení k aplikaci v PowerApps Studiu pro web.To create a connection to a data source that requires service authentication, use powerapps.com, and then add the connection to an app in PowerApps Studio for web.

 2. Upravujte a ukládejte aplikaci místně.Edit and save an app locally.

  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete aplikaci v PowerApps Studiu pro Windows upravovat a ukládat místně.For best results, use PowerApps Studio for Windows to edit and save apps locally. V prohlížeči nemůžete ukládat změny místní aplikace, místo nahrazení vámi otevřeného souboru musíte uložit soubor nový.In a browser, you can't save changes to a local app, or you must save a new file instead of replacing the file that you opened.

 3. Použijte funkce signálů.Use signal functions.

  Funkce Acceleration a Compass vrátí v publikované aplikaci přesné hodnoty. Při vytváření a úpravách v prohlížeči ale tyto funkce vrátí nulové hodnoty.Acceleration and Compass functions return accurate values in a published app, but those functions return zero values as you create or modify an app in a browser.

 4. Exportujte a importujte data.Export and import data.

  Exportovat a importovat data můžete v publikované aplikaci, nikoli při vytváření nebo úpravách aplikace v prohlížeči.You can export and import data in a published app but not as you create or modify an app in a browser.

 5. Zkopírujte ovládací prvek mezi dvěma relacemi.Copy a control across two sessions.

  Ovládací prvky z jedné relace PowerApps Studia pro web nemůžete kopírovat do jeho jiné relace.You can't copy controls from one session of PowerApps Studio for web to another session of PowerApps Studio for web.