Unsafe Unsafe Unsafe Unsafe Class

Definice

Obsahuje obecnou funkci nízké úrovně pro manipulaci s ukazateli.Contains generic, low-level functionality for manipulating pointers.

public ref class Unsafe abstract sealed
public static class Unsafe
type Unsafe = class
Public Class Unsafe
Dědičnost
UnsafeUnsafeUnsafeUnsafe

Metody

Add<T>(Void*, Int32) Add<T>(Void*, Int32) Add<T>(Void*, Int32) Add<T>(Void*, Int32)

Přidá posunutí elementu na daný ukazatel void.Adds an element offset to the given void pointer.

Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32)

Přidá posun prvku k danému odkazu.Adds an element offset to the given reference.

Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr)

Přidá posun prvku k danému odkazu.Adds an element offset to the given reference.

AddByteOffset<T>(T, IntPtr) AddByteOffset<T>(T, IntPtr) AddByteOffset<T>(T, IntPtr) AddByteOffset<T>(T, IntPtr)

Přidá Posun bajtů k danému odkazu.Adds a byte offset to the given reference.

AreSame<T>(T, T) AreSame<T>(T, T) AreSame<T>(T, T) AreSame<T>(T, T)

Určuje, zda zadané odkazy odkazují na stejné umístění.Determines whether the specified references point to the same location.

As<T>(Object) As<T>(Object) As<T>(Object) As<T>(Object)

Přetypování daného objektu na zadaný typ.Casts the given object to the specified type.

As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom) As<TFrom,TTo>(TFrom)

Znovu interpretuje daný odkaz jako odkaz na hodnotu typu TTo.Reinterprets the given reference as a reference to a value of type TTo.

AsPointer<T>(T) AsPointer<T>(T) AsPointer<T>(T) AsPointer<T>(T)

Vrací ukazatel na daný parametr podle odkazu.Returns a pointer to the given by-ref parameter.

AsRef<T>(T) AsRef<T>(T) AsRef<T>(T) AsRef<T>(T)

Znovu interpretuje daný odkaz jen pro čtení jako odkaz.Reinterprets the given read-only reference as a reference.

AsRef<T>(Void*) AsRef<T>(Void*) AsRef<T>(Void*) AsRef<T>(Void*)

Znovu interpretuje dané umístění jako odkaz na hodnotu typu T.Reinterprets the given location as a reference to a value of type T.

ByteOffset<T>(T, T) ByteOffset<T>(T, T) ByteOffset<T>(T, T) ByteOffset<T>(T, T)

Určuje posun bajtů od počátku do cíle od daných odkazů.Determines the byte offset from origin to target from the given references.

Copy<T>(Void*, T) Copy<T>(Void*, T) Copy<T>(Void*, T) Copy<T>(Void*, T)

Zkopíruje hodnotu typu T do daného umístění.Copies a value of type T to the given location.

Copy<T>(T, Void*) Copy<T>(T, Void*) Copy<T>(T, Void*) Copy<T>(T, Void*)

Zkopíruje hodnotu typu T do daného umístění.Copies a value of type T to the given location.

CopyBlock(Byte, Byte, UInt32) CopyBlock(Byte, Byte, UInt32) CopyBlock(Byte, Byte, UInt32) CopyBlock(Byte, Byte, UInt32)

Zkopíruje bajty ze zdrojové adresy do cílové adresy.Copies bytes from the source address to the destination address.

CopyBlock(Void*, Void*, UInt32) CopyBlock(Void*, Void*, UInt32) CopyBlock(Void*, Void*, UInt32) CopyBlock(Void*, Void*, UInt32)

Zkopíruje bajty ze zdrojové adresy do cílové adresy.Copies bytes from the source address to the destination address.

CopyBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) CopyBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) CopyBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) CopyBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32)

Zkopíruje bajty ze zdrojové adresy do cílové adresy bez použití zarovnání závislých na architektuře adres.Copies bytes from the source address to the destination address without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

CopyBlockUnaligned(Void*, Void*, UInt32) CopyBlockUnaligned(Void*, Void*, UInt32) CopyBlockUnaligned(Void*, Void*, UInt32) CopyBlockUnaligned(Void*, Void*, UInt32)

Zkopíruje bajty ze zdrojové adresy do cílové adresy bez použití zarovnání závislých na architektuře adres.Copies bytes from the source address to the destination address without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

InitBlock(Void*, Byte, UInt32) InitBlock(Void*, Byte, UInt32) InitBlock(Void*, Byte, UInt32) InitBlock(Void*, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value.

InitBlock(Byte, Byte, UInt32) InitBlock(Byte, Byte, UInt32) InitBlock(Byte, Byte, UInt32) InitBlock(Byte, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value.

InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Byte, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou, aniž by došlo k zarovnání závislé na architektuře této adresy.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value without assuming architecture dependent alignment of the address.

InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32) InitBlockUnaligned(Void*, Byte, UInt32)

Inicializuje blok paměti v daném umístění s danou počáteční hodnotou, aniž by došlo k zarovnání závislé na architektuře této adresy.Initializes a block of memory at the given location with a given initial value without assuming architecture dependent alignment of the address.

IsAddressGreaterThan<T>(T, T) IsAddressGreaterThan<T>(T, T) IsAddressGreaterThan<T>(T, T) IsAddressGreaterThan<T>(T, T)

Vrací hodnotu, která označuje, zda je zadaný odkaz větší než jiný zadaný odkaz.Returns a value that indicates whether a specified reference is greater than another specified reference.

IsAddressLessThan<T>(T, T) IsAddressLessThan<T>(T, T) IsAddressLessThan<T>(T, T) IsAddressLessThan<T>(T, T)

Vrací hodnotu, která označuje, zda je zadaný odkaz menší než jiný zadaný odkaz.Returns a value that indicates whether a specified reference is less than another specified reference.

Read<T>(Void*) Read<T>(Void*) Read<T>(Void*) Read<T>(Void*)

Přečte hodnotu typu T z daného umístění.Reads a value of type T from the given location.

ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte) ReadUnaligned<T>(Byte)

Přečte hodnotu typu T z daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Reads a value of type T from the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

ReadUnaligned<T>(Void*) ReadUnaligned<T>(Void*) ReadUnaligned<T>(Void*) ReadUnaligned<T>(Void*)

Přečte hodnotu typu T z daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Reads a value of type T from the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

SizeOf<T>() SizeOf<T>() SizeOf<T>() SizeOf<T>()

Vrací velikost objektu daného parametru typu.Returns the size of an object of the given type parameter.

Subtract<T>(Void*, Int32) Subtract<T>(Void*, Int32) Subtract<T>(Void*, Int32) Subtract<T>(Void*, Int32)

Odečte posunutí elementu od daného ukazatele void.Subtracts an element offset from the given void pointer.

Subtract<T>(T, Int32) Subtract<T>(T, Int32) Subtract<T>(T, Int32) Subtract<T>(T, Int32)

Odečte posunutí elementu od daného odkazu.Subtracts an element offset from the given reference.

Subtract<T>(T, IntPtr) Subtract<T>(T, IntPtr) Subtract<T>(T, IntPtr) Subtract<T>(T, IntPtr)

Odečte posunutí elementu od daného odkazu.Subtracts an element offset from the given reference.

SubtractByteOffset<T>(T, IntPtr) SubtractByteOffset<T>(T, IntPtr) SubtractByteOffset<T>(T, IntPtr) SubtractByteOffset<T>(T, IntPtr)

Odečte posunutí bajtů od daného odkazu.Subtracts a byte offset from the given reference.

Unbox<T>(Object) Unbox<T>(Object) Unbox<T>(Object) Unbox<T>(Object)

mutable ref Vrátí na zabalenou hodnotu.Returns a mutable ref to a boxed value.

Write<T>(Void*, T) Write<T>(Void*, T) Write<T>(Void*, T) Write<T>(Void*, T)

Zapíše hodnotu typu T do daného umístění.Writes a value of type T to the given location.

WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T)

Zapíše hodnotu typu T do daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Writes a value of type T to the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

WriteUnaligned<T>(Void*, T) WriteUnaligned<T>(Void*, T) WriteUnaligned<T>(Void*, T) WriteUnaligned<T>(Void*, T)

Zapíše hodnotu typu T do daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Writes a value of type T to the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

Platí pro