PowerApps'teki renk ve kenarlık özellikleriColor and border properties in PowerApps

Genel BakışOverview

Bir denetimin stilini kullanıcının etkileşime geçme biçimine göre yapılandırın.Configure the style of a control based on how the user interacts with it.

NormalNormal

Kullanıcı, denetimle etkileşime geçmediği zaman bu özellikler normal şekilde işlev gösterir.These properties are in effect normally, when the user is not interacting with the control.

BorderColor: Bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: Bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: Denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

Fill: Denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderThickness: Klavye odağı varken denetimin kenar kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

DisabledDisabled

Bu özellikler, denetimler devre dışı bırakıldığında geçerli olur.These properties are in effect when the controls is disabled. Bir denetim, Disabled özelliğinin true olarak ayarlanması durumunda devre dışı bırakılabilir.A control can be disabled if the Disabled property is set to true.

DisabledBorderColor: denetimin DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: Denetimin DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: Denetimin DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

HoverHover

Kullanıcı, fareyle denetimin üzerine geldiğinde bu özellikler geçerli olur.These properties are in effect when the user hovers over the control with a mouse.

HoverBorderColor: Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

PressedPressed

Bir düğme veya resim denetimine basıldığında bu özellikler geçerli olur.These properties are in effect when a button or image control is pressed.

PressedBorderColor: Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

SelectionSelection

Kullanıcı, denetim içindeki bir öğeyi seçtiğinde bu özellikler geçerli olur.These properties are in effect when the user selects an item in a control.

SelectionColor: Bir listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill: Bir listedeki seçili öğenin veya öğelerin ya da bir kalem denetiminin seçili bir alanının arka plan rengi.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.