Domovská stránka Závazků

Toto téma poskytuje přehled závazků.

Faktury dodavatele můžete zadat ručně nebo je lze obdržet elektronickou cestou prostřednictvím datové entity. Poté, co jsou faktury zadány nebo přijaty, můžete zkontrolovat a schválit faktury pomocí deníku schválených faktur nebo stránky Faktura dodavatele. Můžete použít párování faktur, zásady faktur dodavatele a workflow k automatizaci procesu kontroly tak, aby se automaticky schvalovaly faktury, které splňují určitá kritéria, a zbývající faktury se označily ke kontrole autorizovaným uživatelem.