Właściwości tekstu w usłudze PowerAppsText properties in PowerApps

Skonfiguruj tekst wyświetlany w kontrolce, w etykietce narzędzia, jako wskazówka, gdy użytkownik wpisuje dane, i określ inne cechy związane z tekstem.Configure the text that appears on a control, in a tooltip, as a hint when the user types data, and specify other text-related characteristics.

Wygląd tekstuText appearance

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Położenie tekstuText placement

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

LineHeight — odległość między na przykład wierszami tekstu lub elementami na liście.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

VerticalAlign — lokalizacja tekstu na kontrolce względem środka kontrolki w pionie.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.