Je třeba upgradovat zařízení kvůli instalaci aplikace OutlookYou need to upgrade your device to install the Outlook app

Díky aplikaci Outlook si můžou miliony uživatelů v zařízeních s iOS i Androidem připojit všechny svoje e-mailové účty, kalendáře a soubory pohodlně do jednoho místa.The Outlook app helps millions of users connect all their email accounts, calendars and files in one convenient spot for both iOS and Android devices.

Pokoušíte se stáhnout aplikaci Outlook a místo instalace se zobrazí zpráva s informacemi o tom, že operační systém vašeho zařízení není dostatečně aktuální.If you're trying to download Outlook and, instead of installing, a message pops up on your device that says that your device's operating system isn't current enough. Zařízení je třeba upgradovat, aby bylo možné Outlook nainstalovat.You'll need to upgrade your device to install Outlook.

Pokud máte zařízení s AndroidemIf you have an Android device

Přejděte na Nastavení a potom použijte možnost aktualizace nebo aktualizace systému.Go to Settings, and then use the update or system update option.

Pokud máte zařízení s iOSIf you have an iOS device

Klepněte na Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.Tap Settings > General > Software Update.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.