Rapporten en dashboards maken in Power BI - documentatie

Power BI biedt deskundige informatie voor het maken van rapporten, dashboards, doelstellingen en ge pagineerde rapporten.