Egenskaberne Size og Location i PowerAppsSize and location properties in PowerApps

OversigtOverview

Angiv, hvor stort et kontrolelement (eller et element af et kontrolelement) er, og hvor det er placeret i forhold til det skærmbillede, det vises i.Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

PlaceringPosition

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). For et kontrolelement af typen Card i en objektbeholder med flere kolonner bestemmer denne egenskab, hvilken kolonne kortet vises i.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). For et kontrolelement af typen Card i en beholder med flere rækker, bestemmer denne egenskab, hvilken række kortet vises i.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

StørrelseSize

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

AutoHeight – angiver, om et navn automatisk bliver højere, hvis egenskaben Text indeholder flere tegn, end kontrolelementet kan vise.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit – angiver, om et kontrolelement automatisk vokser vandret for at udfylde en tom plads i en objektbeholder, f.eks. et kontrolelement af typen Edit form.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Hvis egenskaben er angivet til true for flere kort, deles pladsen mellem dem.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Du kan finde flere oplysninger under Forstå dataformularlayout.For more information, see Understand data form layout.

Indre margenPadding

Padding – afstanden mellem teksten på import- og eksportknapper og kanterne af knappen.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PaddingBottom – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den nederste kant af kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den venstre kant af kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRigth – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den højre kant af kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den øverste kant af kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

RadiusRadius

RadiusBottomLeft – afrundingen af det nederste venstre hjørne af et kontrolelement.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – afrundingen af det nederste højre hjørne af et kontrolelement.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – afrundingen af det øverste venstre hjørne af et kontrolelement.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – afrundingen af det øverste højre hjørne af et kontrolelement.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.