Kleur- en randeigenschappen in PowerAppsColor and border properties in PowerApps

OverzichtOverview

Configureer de stijl van een besturingselement op basis van wat de gebruiker ermee doet.Configure the style of a control based on how the user interacts with it.

NormaalNormal

Deze eigenschappen zijn normaal van kracht, wanneer de gebruiker niets met het besturingselement doet.These properties are in effect normally, when the user is not interacting with the control.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement met toetsenbordfocus.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

UitgeschakeldDisabled

Deze eigenschappen worden van kracht wanneer de besturingselementen zijn uitgeschakeld.These properties are in effect when the controls is disabled. Een besturingselement kan worden uitgeschakeld als eigenschap Disabled wordt ingesteld op true.A control can be disabled if the Disabled property is set to true.

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Muisaanwijzer ergens op houdenHover

Deze eigenschappen zijn van kracht wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op een besturingselement houdt.These properties are in effect when the user hovers over the control with a mouse.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

GekliktPressed

Deze eigenschappen zijn van kracht wanneer er op een knop of afbeelding wordt geklikt.These properties are in effect when a button or image control is pressed.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

SelectieSelection

Deze eigenschappen zijn van kracht wanneer de gebruiker een item in een besturingselement selecteert.These properties are in effect when the user selects an item in a control.

SelectionColor: de tekstkleur van geselecteerde items in een lijst of de kleur van het selectiehulpmiddel in een besturingselement Pen.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill: de achtergrondkleur van geselecteerde items in een lijst of een geselecteerd gebied van een besturingselement Pen.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.