Základné vlastnosti v Power Apps

Nastavujú, či sa používateľovi zobrazí ovládací prvok a či ho môže používať.

Vlastnosti

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku skôr, než ju používateľ zmení.

DelayOutput – pri nastavení hodnoty pravda oneskorí akciu pri zadávaní textu.

DisplayMode – k dispozícii sú hodnoty Edit, View, a Disabled. Určuje, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Upraviť), iba zobrazuje údaje (Zobrazenie) alebo je zakázaný (Zakázané). V režime View budú vstupné ovládacie prvky, akými sú Zadávanie textu, Rozbaľovací zoznam a Výber dátumu, iba zobrazovať textové hodnoty. Nebudú vykresľovať žiadne interaktívne prvky ani dekorácie. Vďaka tomu sú vhodné do formulárov alebo ako výstup umožňujúci čítanie.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch ako je galéria, zoznam alebo graf.

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí posúvača).

OnSelect – spôsob reakcie aplikácie na ťuknutie alebo kliknutie používateľa na ovládací prvok.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu. Pozrite si aj funkciu Reset.

Text – text, ktorý sa v ovládacom prvku zobrazuje alebo ktorý zadáva do ovládacieho prvku používateľ.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ prejde myšou na ovládací prvok.

Value – hodnota vstupného ovládacieho prvku.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.